ЗПИС - Земјоделски пазарен информативен систем

описмесец и годинаsort iconдодаток
Листа на добиточни пазари10.2011
Пазари на големо овоштие10.2011
Пазари на мало овоштие10.2011
Пазари на големо зеленчук10.2011
Пазари на мало зеленчук10.2011
Листа на добиточни пазари09.2011
Пазари на големо овоштие09.2011
Пазари на мало овоштие09.2011
Пазари на големо зеленчук09.2011
Пазари на мало зеленчук09.2011
Цени во регионот и ЕУ од добиточните пазари09.2011
Листа на добиточни пазари08.2011
Пазари на големо овоштие08.2011
Пазари на мало овоштие08.2011
Пазари на големо зеленчук08.2011
Пазари на мало зеленчук08.2011
Цени во регионот и ЕУ од добиточните пазари08.2011
Листа на добиточни пазари07.2011
Пазари на големо овоштие07.2011
Пазари на мало овоштие07.2011