Подзаконски акти

На овој дел од интернет презентацијата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, можете да ги пребарате подзаконските акти што се однесуваат на министерството.
Можете да пребарувате по клучен збор или по закон од кој произлегуваат подзаконските акти.

Пребарувај по клучен збор/клучни зборовиПребарувај по закон
Tип на документНазив на документЗакон од кој произлегуваБрој на службен весник
ПравилникЗакон за органско земјоделско производство
ПравилникЗакон за органско земјоделско производство
ПравилникЗакон за органско земјоделско производство
ПравилникЗакон за органско земјоделско производство
ПравилникЗакон за органско земјоделско производство
ПравилникЗакон за земјоделство и рурален развој
ПравилникЗакон за земјоделство и рурален развој138/2010
ПравилникЗакон за земјоделство и рурален развој162/2010
ПравилникЗакон за земјоделство и рурален развој162/2010
ПравилникЗакон за земјоделство и рурален развој69/2011
ПравилникЗакон за тутун и тутунски производи42/2012
ПравилникЗакон за земјоделство и рурален развој
ПравилникЗакон за земјоделство и рурален развој
ПравилникЗакон за шумите
ПравилникЗакон за сточарство
ПравилникЗакон за сточарство
ПравилникЗакон за сточарство
ПравилникЗакон за квалитетот на земјоделски производи53/11
ПравилникЗакон за квалитет на земјоделски производи
ПравилникЗакон за квалитет на земјоделски производи