Твининг проект за органско производство и квалитет

Конференција по повод презентација на проектот финансиран од Европската Унија „Органско земјоделско производство и заштита на квалитетот на земјоделските производи“ - Превземи

Флаер, македонски - Превземи

Флаер, англиски - Превземи

Флаер, албански - Превземи