Контакт

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство


ул. Аминта Трети бр. 2
1000 Скопје

Република Македонија

 

тел: (02) 3134 477

факс: (02) 3230 429

електронска пошта: info@mzsv.gov.mk