Ministri

 

 

Ljupço Nikolovski mori postin e Ministrit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në 2017.

Ka lindur më 20.08.1983 në Kriva Pallankë.

Nacionaliteti: Maqedonas

 

EKSPERIENCA PROFESIONALE

 

Shkurt 2014

 • Shefi i Kabinetit të Kryetarit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë

2013

 • Avokat – Zyrë avokatie

Мај 2009 - 2011

 • Këshilltar për resurse njerzore dhe e drejta afariste (e drejta afariste, menaxhimi i burimet njerëzore, fondet e BE-së dhe financimi) në AAG - Analysis and Advisory Group
 • Sekretar në Institutin e drejtorëve në Maqedoni

 

2007 - Maj 2008

 • Avokat / këshilltar ligjor në Zyrën e avokatisë "Markovska dhe Andreeveski"

 

ARSIMIMI:

 • 2007 - Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij"- Shkup, Fakulteti juridik  “Justiniani i Parë” – jurist i diplomuar me provimin e jurisprudencës të dhënë
 • Diplom specializimi për menaxhim politik - Universiteti i Ri Bullgar, Shkolla Bullgare e Politikës dhe Këshillit të Evropës
 • Përfaqësuesi i autorizuar për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale në vitin 2012
 • (Në vazhdim) - Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij"- Shkup, Fakulteti juridik  “Justiniani i Parë” - Master programi për të drejtën administrative dhe administratës publike

GJUHËT:

• Anglisht rrjedhshëm, fillestar në Italisht

 

Aftësitë kompjuterike:

- Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, (Certifikata "Semos Education")

 • Të dhëna shtesë
 • Anëtar i Shoqatës së juristëve të Republikës së Maqedonisë
 • Anëtar i Shoqatës maqedonase të juristëve të rinj
 • Anëtar i Shoqatës së avokatëve të Maqedonisë