Јавен Оглас

Јавен оглас бр. 06/10
Дата на објава: 
9 Јуни 2010

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 06/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 хектари

 

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата и тоа во следните региони:

Св. Николе, Пробиштип, Валандово, Ресен, М.Брод, Д. Хисар, Куманово и Кичево.

Додаток за превземање: 

Ј А В Е Н О Г Л А С бр. 05/10
Дата на објава: 
19 Мај 2010

Ј А В Е Н О Г Л А С бр. 05/10
за давање во закуп на земјоделско земјиште
во државна сопственост до 10 хектари

Додаток за превземање: 

ОГЛАС - Procurement of Furniture for IPARD PA
Дата на објава: 
14 Мај 2010

Invitation for Bids (IFB)

 

Republic of Macedonia

Agriculture Strengthening and Accession Project

IBRD Loan/4861-MK

Procurement of Furniture for the IPARD Paying Agency

MK-ASAP-C2-ICB-G01

Додаток за превземање: 

Јавен ПОВИК за општи мерки
Дата на објава: 
5 Мај 2010

 

ЈАВЕН ПОВИК

за доделување на финансискa поддршка на проекти од областа на растително и сточарско производство и за реализација на дел од општите мерки


Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за мерките:

 

1.1. Финансиска поддршка за научно-истражувачки и апликативни проекти од областа на растителното (вклучително тутунското) и сточарското производство и органското производство преку поддршка на изработката на предлог проекти и имплементација на проект.

Додаток за превземање: 

Јавен ОГЛАС бр. 04/10
Дата на објава: 
19 Април 2010

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 04/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 хектари

 

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата и тоа во следните региони:

Струмица, Гази Баба, Берово, Крива Паланка, Кратово, Кочани, Виница, Чаир и Крушево.

Додаток за превземање: 

Syndicate content