Јавен Оглас

Јавен Повик бр 1/2011 по прв пат за пријави за членови во Комисијата за ветеринарно медицински препарати
Дата на објава: 
5 Март 2011

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.Носителот на повикот Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ,  со седиште на ул. Јуриј Гагарин 15, Скопје.

2.Предмет на огласот е прибирање понуди за надворешни членови во Комисијата за ветереринарно медицинси препарати согласно член 6 од Законот за ветеринарно медицински препарати.

Додаток за превземање: 

Ј А В Е Н О Г Л А С бр. 10/10
Дата на објава: 
26 Ноември 2010

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 10/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 хектари

I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионите: Берово, Битола, Валандово, Велес, Кавадарци, Крива Паланка, Прилеп, Радовиш Свети Николе, Струга, Струмица, Штип, Гази Баба, и Кисела Вода за вкупна површина од 6973ха 89ар 71м2

Додаток за превземање: 

Ј А В Е Н О Г Л А С бр. 08/10
Дата на објава: 
1 Ноември 2010

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 08/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 хектари

  1. I. ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионите:М.Брод, Виница,  Гевгелија, Гостивар, Делчево, Дебар, Д. Хисар, Кочани, Кичево, Куманово, Крушево, Кратово,  Неготино, Охрид, Пробиштип, Ресен и Чаир за вкупна површина од 5374ха 38ар 24м2

Додаток за превземање: 

БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС
Дата на објава: 
20 Октомври 2010

ПРОЕКТ “ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ПРИСТАП КОН ЕУ” 4861-МК

БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ - Консултантска фирма

Избор базиран на квалификации на консултантот (SQ)

Држава: Република Македонија
Краен рок:
3 ноември  2010 год.

 

Изработка на проекти за реновирање и надзор на работите за подрачните единици - одделенија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) во следниве градови: Кавадарци, Прилеп, Свети Николе, Кочани, Битола, Струга, Гевгелија, Куманово, Тетово и Гостивар.Соопштение
Дата на објава: 
14 Октомври 2010

Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство објавува 15 јавни конкурси за давање на концесија за стопански и за рекреативен риболов на Дојранско и Преспанско езеро и оделни вештачки езера-акумулации.

Јавните огласи се однесуваат за:

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Syndicate content