Подзаконски акти

На овој дел од интернет презентацијата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, можете да ги пребарате подзаконските акти што се однесуваат на министерството.
Можете да пребарувате по клучен збор или по закон од кој произлегуваат подзаконските акти.

Пребарувај по клучен збор/клучни зборовиПребарувај по закон
Tип на документНазив на документЗакон од кој произлегуваБрој на службен весник
ПравилникЗакон за тутун и тутунски производи
ПравилникЗакон за тутун и тутунски производи
ЛистаЗакон за производи за заштита на растенијата
ЛистаЗакон за производи за заштита на растенијата
ОбразецЗакон за ѓубриња
ОбразецЗакон за ѓубриња
СписокЗакон за земјоделство и рурален развој71/2011
СписокЗакон за земјоделство и рурален развој89/2011
БарањеЗакон за производи за заштита на растенијата
БарањеЗакон за производи за заштита на растенијата
БарањеЗакон за производи за заштита на растенијата
БарањеЗакон за производи за заштита на растенијата
БарањеЗакон за ѓубриња
БарањеЗакон за ѓубриња
БарањеЗакон за ѓубриња
БарањеЗакон за ѓубриња
БарањеЗакон за ѓубриња
БарањеЗакон за земјоделство и рурален развој
БарањеЗакон за земјоделство и рурален развој
ОстанатоЗакон за ѓубриња